Praktisk bilhandelsjuridik

För dig som arbetar med bilförsäljning & reklamationshantering

Huvudsyftet med boken är att ge råd och vägledning till de som arbetar med bilförsäljning och på så sätt öka professionaliteten i branschen.

Boken belyser därför de vanligaste frågeställningarna som kan uppkomma i de dagliga kontakterna med våra kunder. Genom att skaffa sig kunskaper om vad som gäller blir det lättare att göra rätt från början och därigenom undvika problem och tvister.

Praktisk bilhandelsjuridik bygger på MRFs samlade kunskap från den dagliga hanteringen av reklamationsfrågor, praxis från Allmänna reklamations-nämnden, ARN samt några domstolsavgöranden. De olika problemställningarna förklaras dessutom med exempel från verkliga fall.

Boken är upplagd så att den kapitelvis, i kronologisk ordning, går igenom de olika momenten i en bilaffär.

Praktisk Bilhandelsjuridik vänder sig främst till de som arbetar med bilförsäljning och reklamationshantering i bilbranschen.

Pris: 449 kr
Medlemspris: 349 kr

Är du medlem?

Jag är MRF medlem