MRF Kalkyl

Att beräkna timdebitering blir aldrig enklare

Aktuella sociala kostnader, helgdagar och annan basinformation ligger sparat i programmet. Programmet delar upp kostnader och avskrivningar helt enligt fördelningsmall.

Resultatet visas med siffror och grafer samt timdebitering och kostnader för respektive avdelning.
MRF Kalkylprogram hanterar även en generell löneförändring, ni behöver inte ändra för varje anställd.

Programmet hanterar förändring av ersättningsnivå från försäkringsbolagen eller garantiersättning. Ni skriver bara in ett värde, direkt får ni svar hur det påverkar omsättningen och vinsten. Ni behöver aldrig mer känna osäkerhet för vad ett avtal innebär för er.

All information och rättigheter att se i kalkylen lagras centralt och det är bara ni som har tillgång till er information. Systemet är webbaserat. Jobba i PC, Mac, surfplatta eller direkt i mobilen, ni väljer själva. Hjälptexter och instruktioner finns direkt i programmet. Abonnemangspris per månad.

Pris: 198 kr/månad (totalt 2376 kr/år)
Medlemspris: 99 kr/månad (totalt 1188 kr/år)

Beställningsformulär

Jag beställer MRF Kalkyl till vårt företag enligt nedanstående uppgifter. Priset baseras på om mitt företag är medlem eller inte medlem i MRF. Fakturering 2 gånger/år